Slut- og delmål

Undervisningen på Lørslev Friskole står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og tager udgangspunkt i de beskrivelser, som fremgår af Forenklede Fælles Mål, herunder også læseplaner og undervisningsvejledninger.

På skemaet står der ”Kreativ”, hvilket er vores betegnelse for Håndværk og Design. Her følger vi også Undervisningsministeriets læseplaner.

Faget Engelsk starter allerede i 0. klasse, her tager undervisningen udgangspunkt i begynderundervisningen med henblik på at opfylde kompetenceområdet efter 4. klasse.

Du kan læse nærmere om de enkelte fag, Fælles Mål og læseplaner mv. via dette link: Om fælles mål

Lørslev Friskoles værdigrundlag opfyldes ved, at den enkelte lærer inden for rammerne af “Fælles mål” sætter sit personlige præg på undervisningens indhold og metode, således at eleven oplever skolens værdier i hverdagen.

Afgangsprøver

Lørslev Friskole er en prøveforberedende skole og tilbyder således folkeskolens afgangsprøver efter 9.klasse.

Ved udgangen af skoleåret er der afgangsprøver i følgende obligatoriske fag:

  • Mundtlig og skriftlig dansk
  • Mundtlig engelsk
  • Skriftlig matematik
  • En obligatorisk naturfaglig prøve

Desuden trækkes der lod blandt de øvrige fag, således eleverne kommer op i yderligere 2 prøver.