Forældrebetaling

Prisliste

Friskole SFO* Klub* Klub, kun morgen Børnehave**
Barn 1 (Yngste) 995 750 750 300 2.253
Barn 2 495 375 750 300 1.128
Barn 3 250 185 750 300 563

Priserne er gældende pr 1/1 2023

Der opkræves 11 gange årligt, hvor juli måned er betalingsfri.

*Der er obligatorisk madordning i SFO og Klub. Det koster 100 kr. pr. md.

**Der er obligatorisk madordning i Børnehaven. Vi laver mad sammen én gang om ugen. Det koster 60 kr. pr. md.

Børn i pasningsordning hvortil der er forældrebetaling, er med i beregningen af søskenderabat. Der ydes søskenderabat til forældrenes betaling af skole, SFO og børnehave. Elever med mindre søskende i andre børnehaver eller dagpleje får også rabat. Skolen skal have besked, når mindre søskende indmeldes/udmeldes af andre pasningstilbud.

Udmeldelse skal ske skriftligt senest den 1. i hver måned. Der er en måneds opsigelse.